ECA Regulations for low sulphur fuel use

As per China’s Emission Control Area (ECA) regulations, all ships calling at the below ports must use low-sulphur fuel (sulfur content ≤0.5% m/m) while alongside (one hour after berthed to one hour before unberthed) from Jan 1 2018:

Shanghai, Ningbo, Zhoushan, Tianjin, Qinhuangdao, Tangshan-Caofeidian, Jingtang, Huanghua, Qinghuangdao, Jiaxing; ports in Taizhou-Zhejiang Province; ports within the Yangzte River: Taicang, Changshu, Zhangjiagang, Nantong, Jiangyin, Jingjiang, Changzhou, Yangzhou, Taizhou, Zhenjiang, Nanjing; Guangzhou: Xinsha, Huangpu, Nansha; Hong Kong, Shenzhen, Dongguan, Zhuhai.

(All About Shipping)